CERAMAH : Neraka dan Calon - Calon Penghuninya

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB

    Alhmadulillah- alhamdulillah hil jabbaril qohhar al-azi-zil ghoffar, kholikil jannati wannar, wasshola tu wassala mu’ala sayyidina wamaulana muhammadinil mukhtar, wa’ala alihi wa’ashabihil athar, amma ba’du....

    Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak kepala sekolah SMAN 2 Kubu dan yang saya hormati para majlis guru dan yang saya sayangi serta cintai kakak kelas, teman-teman, serta adik-adik sekalian

    Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita mengucapkan puji beserta sukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada saat ini kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, sholawat beriringkan salam marilah kita ucapkan dan kita hadiahkan untuk baginda Rosulullah  nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita bersholawat semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti amin ya robbal alamin..... 
    Baiklah saya ngak akan memperpampanjangkan muqodimah saya lagi adapun judul ataupun tema yang akan saya lancarkan pada pagi ini adalah

                            NERAKA DAN CALON-CALON PENGHUNINYA

Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka artinya kita bicara tentang akhirat dan kalau kita bicara tentang akhirat artinya kita bicara tentang alam ghoib yang merupakan rukun iman yang enam percaya kepada alam ghaib....
Kalau kita teliti lebih dalam sebenarnya apa sih itu neraka? Neraka adalah suatu tempat diakhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak bernyala dengan terahmat dahsyat sehingga dapat mengelupaskan kulit setiap penghuninya....
Sehingga boleh jadi seringan-ringan nya azab neraka, seorang yang ditelapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang paling kecil lalu mendidih otaknya....
Itu yang paling ringan, Cuma segitu ajha ditelapak kakinya diletakin kerikil neraka yang paling kecil lalu mendidih otaknya....
Sekarang marilah kita bicarakan neraka dan calon-calon penghuninya dan marilah kita renungkan baik-baik siapa saja calon-calon penghuni neraka itu.... 
    Yang pertama dan yang ini paling dikenal orang neraka jahannam atau narujahannam, siapa yang di jelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahannam ini   
1.    Pertama dalam surat Al-‘ankabut ayat 68 yang arti ayatnya “Adapun orang-orang yang zholim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir, jadi di dalam al-ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka jahannam itu, pertama adalah orang-orang kafir, siapa orang kafir menurut keyakinan kita atau akidah kita setiap orang diluar islam adalah kafir.
2.    Kemudiaan yang kedua dalam surat Al-hijir ayat 42-43 penduduk neraka jahannam itu “sesungguhnya hamba-hambaku tidak bisa kau kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu sesungguhnya neraka jahannamlah tempat mereka seluruhnya”. Kalau kita perhatikan ayat ini maka penghuni neraka jahannam yang kedua adalah para pengikut syaitan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh syaitan. Para pengikut syaitan yang menjauhi tuntunan agama memperturutkan hawa-nafsunya, syaitan membisiki manusia lewat minuman keras, syaitan memasuki manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah syaitan juga masuk kalau tidak ditimbulkannya takabbur ditimbulkannya sikap wujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek.
3.    Kemudian yang ketiga dalam surat toha ayat 74. Penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka dijelaskan dalam surat toha ayat 74 “sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam.
4.    Dan yang keempat penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat, tidak Cuma kufur iman tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahannam. Dalam surat Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan “tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran.

Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan itu neraka jahannam dan yang kedua:
Neraka Jahim, siapa mereka ini penghuninya :
1.    Pertama dalam surah at-takasur, yaitu orang-orang yang bermegah-megahan dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa dengan kehidupan akhirat nanti. Saudara-saudara selain penyakit takassur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim
2.    Perbuatan durjana dalam al Infithor ayat 13-14 yang artinya “orang-orang yang berbakti berbuat kebajikan mereka akan mendapatkan surga na’im, tetapi orang-orang yang durjana, kurang ajar, durhaka, mereka akan mendapatkan neraka jahim, lalu siapa lagi penghuni neraka jahim itu
3.    Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah akan di vonis mendapatkan neraka jahim

Yang ketiga saudara-saudara diantara nama neraka itu adalah neraka hawiyah, siapa penghuni neraka hawiyah ini.
    Dalam surat Al-Qoriah ayat 8-11 “adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempatnya adalah neraka hawiyah, artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya dibanding kebaikan. Solat-solat, puasa-puasa, zakat-zakat, tapi dosa yang dikerjaknnya masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakan, maka orang yang semacam ini apabila tidak mendapatkan syafaat maka dia akan masuk kedalam neraka yang namanya neraka hawiyah.

    Lalu yang keempat dinamakan neraka wail. Neraka wail dalam surat Al-Maun ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu “tidaklah kamu lihat siapa yang mendustakan agama, pendusta agama, beragama tapi pembohong, hajinya bohong, puasanya bohong, pendusta agama yaitu :
1)    Orang yang suka menghardik anak yatim
2)    Tidak memberi makam fakir miskin
3)    Melalaikan shalat
4)    Mereka juga ria dalam amalannya
5)    Enggan menunaikan shalat

Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan yang kelima neraka syair.
Neraka syair, siapa penghuni neraka syair ini:
1)    Bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam AnNisa ayat 10 “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zholim, mereka sebenarnya telah memakan neraka memasukkan api neraka kedalam perutnya.
2)    Orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah SWT mengingkari kebenaran Al-Qur’an, mengingkari Rosul panutannya, mengingkari Islam. Dijelaskan dalam surat lukman ayat 21

Yang keenam saudara-saudara dinamakan dengan neraka lazoh,
1)    Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama
2)    Orang yang berpaling dari kebenaran
3)    Orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau menginfakkannya, membayar zakat, apalagi sedekah ini kita temui penjelasannya dalam surat Alhujurat ayat 15-17

Yang ketujuh dinamakan neraka saqor, siapa penghuni neraka saqor ini :
1)    Orang yang tidak pernah sholat
2)    Orang yang tidak pernah memberi makan orang-orang miskin
3)    Ahli membicarakan yang bathil
4)    Orang yang menduskakan hari akhir dijelaskan dalam surah Al-Mudasir ayat 42-47

Yang terkhir adalah nerak huthamah, neraka hutamah ini di peruntukkan bagi;
1)    Para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudara kemudian juga menumpuk-numpuk dan menghitung harta lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surat Al-hujurat ayat 11-12 dan surat Al-Humazah 1-7 kita temui penjelasannya , pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal selamanya di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam ada penduduk musiman dan ada penduduk permanen.

Nah itulah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuni-penghuninya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, Allah jauhkan semua keluarga kita dari neraka dan dari azabnya. Terima kasih dan mohon maaf.
Wassalamu’alaikum wr.wb.........

0 komentar:

Post a Comment